Selská vrata

Vrata se během staletí samozřejmě vyvíjela a hlavně měnila svoji funkci. Dříve sloužila vrata především jako ochrana obydlí, teprve postupně se z nich stal prvek spíše estetický a reprezentativní.

Firma Střechy - tesaři Vám na zakázku zhotoví jakákoli vrata podle Vašeho návrhu, nebo Vám samozřejmě poradíme jaká vrata by byla pro Vás vhodná.

Další informace najdete - Objednávka služeb